Otevřené workshopy a semináře

Koučovací dovednosti (nejen) pro manažery a podnikatele

Chcete zjistit co to je a jak funguje koučovací přístup?

Koučovací přístup je metoda, která podporuje osobní a profesní růst jednotlivců. Mezi základní koučovací techniky patří aktivní poslech, kladení otevřených otázek, a přesné opakování informací. Dále se využívá technika zpětné vazby, pomáhající klientům získat jasnější pohled na své cíle a překonat překážky. Koučování také zahrnuje navrhování akčních plánů a podporu sebereflexe. Cílem je aktivní spolupráce, kdy klienti nacházejí vlastní řešení a dosahují svých potenciálů.

Co si odnesete?

Co to je a jak funguje koučovací přístup
Osvojíte a vyzkoušíte si základní koučovací techniku

Mentální mapování

Mentální mapování je technika, kterou lze použít k přechodu od chaosu k systému. Umožňuje nám navázat vztah mezi slovy, obrazy, čísly a matematickými vztahy. Mentální mapování je technika pro lepší pochopení komplexních informací a učení.

Mentální mapování funguje pomocí vizuálizace myšlenek. Nejčastěji se používá grafické znázornění v podobě myšlenkových map nebo sloupcových grafů a diagramů. Tyto mapy umožňují pořadí pojmů a jejich vzájemné propojení a pomáhají při konstrukci vztahů mezi rozdílnými koncepty a lepšímu porozumění informacím.

Co si odnesete?

Zjistíte, jak fungují a k čemu jsou mentální mapy dobré
Naučíte se je tvořit
Získáte nástroj na jednoduché třídění myšlenek

LIMITY A STRACHY

 Dvě oblasti, které ovlivňují naše životy v práci, v soukromí, ve sportu. Limity máme různé, ale nejčastější a největší jsou v naší mysli.

Strach je instinkt, emoce, která nám nedovolí dělat to, co by nás osvobodilo i přes to, že hluboko uvnitř víme, co to je. Strach není skutečný, ale existuje v našich myšlenkách. Je to výtvor naší představivosti a fantazie a nutí nás se obávat toho, co vůbec existovat ani nemusí. Strach je zabiják snů a brání nám v úspěchu a spokojeném životě.

Co si odnesete?

jaké máme limity a strachy

ukážeme si základní techniku, jak pracovat se strachy

jak začít měnit své vzorce a návyky